Lex Maria - 2014.02.25

Fallskada på Akuten

2014.02.25

Patient, född 1924, inkom på remiss från äldreboende med frågeställning djup ventrombos. Kom till sjukhuset med färdtjänst och gick med stöd av rullator.
Vid ett promenadtillfälle hamnade patienten i fel område på Akuten.
Sjuksköterska påkallade patientens uppmärksamhet, för att hjälpa honom tillrätta. Då vänder han sig om och faller omkull. Efter fallet klagade patienten över smärtor och röntgen visade en fraktur höger höft.

Patienten opererades och återgick till hemmet efter sedvanlig vård.

Händelsen, som medfört allvarlig vårdskada, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.