Lex Maria - 2014.02.14

Fallskada ledde till fraktur i höft

2014.02.14

I november 2013 vårdades patienten på Geriatriska kliniken för mobilisering och vårdplanering efter att ha ramlat i hemmet ett flertal gånger.
Initialt gjordes en fallriskbedömning som visade att stor fallrisk förelåg. I enlighet med det regionala vårdprogrammet för fallprevention vidtogs åtgärder för att minska fallrisken.

Dock ramlade patienten och ådrog sig en spiral-fraktur i vänster höft.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.