Lex Maria - 2014.02.12

Avlider sex dagar efter vårdtillfälle

2014.02.12

Ung man inkom i ambulans efter att ha injicerat en överdos Heroin. Patienten observerades på Akutkliniken, Solna, under natten. Kroppsligen mådde patienten bra och han bedömdes av psykiatrisk konsult följande morgon.

Uppföljning planerades inom psykiatrisk öppenvård. Tid ordnades före patientens hemgång. Dagen före återbesöket avlider patienten, sex dagar efter utskrivning. Rättsmedicinsk obduktion pågår

Den tragiska händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. En anmälan enligt lex Maria görs även från berörd psykiatrisk öppenvårdsmottagning.