Lex Maria - 2014.01.30

Avlider av tarmblödning fyra dagar efter utskrivning

2014.01.30

Man född 1939 inkom akut efter blödning från tarmen och var cirkulatoriskt instabil. Han blev inlagd för observation. Rektoskopi genomfördes (undersökning av ändtarmen) vilken inte visade någon pågående blödning. Patienten var tidigare vårdad för kärlmissbildningar i bäckenet (AVM) och konsulterad kärlkirurg gjorde bedömningen att blödningen var relaterad till patientens AVM.

Patienten fick blodtransfusion och stabiliserades cirkulatoriskt. Han observerades ytterligare något dygn utan ny blödning och skrevs därefter ut till hemmet . Koloskopi planerades polikliniskt för att utesluta annan blödningskälla och kärlkirurgisk uppföljning planerades.

Patienten avlider i hemmet fyra dagar senare, dödsorsaken är okänd, men man fann blodspår som tecken på ny blödning.

Den allvarliga händelsen inträffade kort tid efter patienten skrevs ut från sjukhuset och har anmälts till IVO enligt lex Maria.