Lex Maria - 2014.01.24

Allvarlig blödning komplikation till dränage i lungsäcken

2014.01.24

En 68-årig kvinna med förmaksflimmer och andnöd inkom till akutkliniken på remiss. Datortomografi visade på utbredd lungemboli och vätska i lungsäcken. Patienten behandlades med blodförtunnande läkemedel, en ultraljudsledd punktion utfördes med läggande av dränage. Följande natt åkte dränaget ut av misstag och patienten blev andningsmässigt försämrad. Patienten sändes till röntgen med misstanke om pneumothorax, och resultatet visade en stor mängd nytillkommen vätska.

Dränage sattes åter in, vilket gav retur av blod. Misstanke fanns om en pågående blödning. Patienten opererades och ca 1,5 liter blod evakuerades ur bröstkorgen.
Därefter fanns ingen pågående blödning och patientens tillstånd stabiliserades.

Komplikationen har medfört allvarlig vårdskada och rapporterats till IVO enligt lex Maria.