Lex Maria - 2014.01.09

Spridning av MRSA-bakterier på neonatala intensivvårdsavdelningen

2014.01.09

I september 2013 upptäcktes kolonisering med MRSA-bakterier hos sex nyfödda barn som vårdades på neonatala intensivvårdsavdelningen. Inget barn drabbades av infektion som var orsakad av MRSA. Välriktade åtgärder vidtogs och ingen spridning av MRSA har skett efter att utbrottet upptäcktes.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.