Lex Maria - 2014.01.09

Allvarlig cirkulationspåverkan och andningsstillestånd efter injektion av narkosmedlet Propofol

2014.01.09

MRT-undersökning skulle genomföras i vaket tillstånd på en för tidigt född pojkeeftersom sövning bedömdes medföra stora risker på grund av barnets nedsatta allmäntillstånd.

Vid undersökningen noterades små rörelser som försämrade bildkvaliteten varvid läkaren bestämde att barnet skulle sövas med Propofol. Efter givet läkemedel fick pojken andningsstillestånd och allvarlig cirkulationspåverkan.

Hjärt-lungräddningsåtgärder påbörjades och pojken fick tillbaka egen cirkulation och spontanandning.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.