Lex Maria - 2014.09.09

Felaktig remisshantering i journalsystemet TakeCare

2014.09.09

Patient med nydiagnosticerad bröstcancer remitterades till Karolinska där remissansvarig läkare gjorde en bedömning av remissen samma dag som den inkom. Patienten blev dock aldrig kallad till ett läkarbesök.

Sex månader senare sökte patienten vård på den mottagning som tidigare skickat remiss till Karolinska. Inremitterande verksamhet tog kontakt med Karolinska och det uppdagades att patienten aldrig blivit kallad. Patienten blev snabbt bokad för ett besök på Karolinska där läkare kunde konstatera att det inte skett några nämnvärda förändringar avseende tumörstorlek och tumörkarakteristika under dessa sex månader. Patienten planerades för operation i juni.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.