Lex Maria - 2013.07.01

Bristande slutenvårdsresurs

2013.07.01

Ett tre veckor gammalt barn kom på remiss från Danderyds barnakut till Astrid Lindgrens barnakut på grund av försämrad andning och uttalad rosslighet. Barnet försämrades ytterligare under några timmars väntan. Adrenalin gavs i inhalationer vid fyra tillfällen. Först svarade barnet bra på adrenalinet men blev sämre igen efter cirka tio minuter. På grund av platsbrist, och då barnet såg ut att må något bättre, beslutades det att barnet skulle åka hem över natten och återkomma dagen därpå.

Efter avfärd från akutkliniken, på väg hem i taxi, försämrades barnet, blev blekt och marmorerat. Åter till akutmottagningen där barnet akutbehandlades och blev intuberad. Transport till barnintensivvårdsavdelning (BIVA) i kuvös.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.