Lex Maria - 2013.06.18

På grund av Take Care-stopp förbisågs att i samband med en planerad operation avlägsna en förstorad lymfkörtel

2013.06.18

Patient med ändtarmscancer där beslut om operation hade tagits. Utöver det ingrepp som skulle göras, rekommenderades att avlägsna en förstorad lymfkörtel i anslutning till bäckenväggen. Patientens operatör hade läst på om ingreppet före operationen, träffat patienten och anhöriga och förklarat vad som skulle ske vid operationen.

På morgonen när operationen skulle göras och patienten låg nersövd, var sjukhusets elektroniska journalsystem, Take Care, ur funktion vilket omöjliggjorde för operatören att än en gång läsa in operationsplaneringen. Operationen genomfördes men efter operationen när Take Care åter var i funktion, uppmärksammade operatören att de förbisett att avlägsna den förstorade lymfkörteln. Konsekvensen blev att förorda patienten en kompletterande operation senare, men dennes tillstånd har ännu inte medgivit detta.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig skada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.