Lex Maria - 2013.06.05

Provsvar som visade förstadium till invasiv cancer lämnades utan åtgärd

2013.06.05

Patient som genomgick bröstreduktionsplastik. I enlighet med klinikens rutiner skickades bröstvävnad för analys till patolog. Svaret på analysen kom till kliniken med ett kompletterande utlåtande. Läkaren som hade genomfört operationen på patienten var ledig varvid ansvaret för signering och åtgärd av svaret låg på annan läkarkollega. Läkarkollegan signerade provsvaret men lämnade det utan åtgärd. När patienten kom för återbesök, cirka två månader senare, till ansvarig läkare för operationen så upptäcktes fynd av förstadium till invasiv cancer i bröstet.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.