Lex Maria - 2013.04.20

2013.04.20

Multisjukt barn inkommer till barnakuten med hög feber, kräkningar och diarréer. Barnet bedöms lida av en gastroenterit och läggs in på en vårdavdelning. Två dagar senare upplevs barnet på natten tungandad men har normal andningsfrekvens och saturation.

Barnet har en assistent hos sig. När pappan till barnet kommer på morgonen konstaterar han att barnet är försämrat med andningspåverkan, låg saturation, kall och marmorerad hud. Han kontaktar dagsjuksköterskan som kontaktar bakjouren som bedömer att barnet inte uppvisat något försämrat allmäntillstånd. En annan sjuksköterska som skall hjälpa barnet att inhalera ser att barnet är försämrat och bakjour tillkallas igen.

Först senare får IVA en förfrågan om att ta emot barnet och en läkare från IVA kommer till avdelningen för bedömning av barnet. Barnet förs, i vad som bedöms som en septisk chock, till IVA där man gör allt man kan för att hjälpa barnet, men tillståndet för barnet är allvarligt och bedöms som irreversibelt. Barnet dör i faderns armar i bilden av en septisk chock sannolikt utgången från gramnegativ tarmflora.

Händelsen har medfört allvarlig skada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.