Lex Maria 2017-4533

Nyhet

Försenad Operation

Patient som insjuknade med gulsot, utredningen visade en tumör i bukspottkörteln som efter kompletterande utredning i annat landsting bedömdes som operabel. Patienten operationsanmäldes dock utan eftergranskning av de kompletterande röntgenbilderna. Vid operationen drygt sju veckor senare konstaterades att tumören växt på ett sätt som gjorde att denna inte längre kunde tas bort. Vid eftergranskning av röntgenbilderna fann man tecken på tumörspridning vilket innebar att operationen inte skulle ha gjorts utan ytterligare undersökningar som kunnat utesluta spridningen.
Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.