Att tänka på vid vård på Karolinska

Här finner du informationen som finns i broschyren Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en kort sammanfattning av sådant du behöver veta eller kanske undrar över. För Astrid Lindgrens Barnsjukhus heter broschyren Välkommen till Astrid Lindgrens Barnsjukhus och kan laddas ner här nedan som PDF.

 

Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset PDF

Hitta till oss på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter, mottagningar, avdelningar och Astrid Lindgrens Barnsjukhus finns på flera platser i Stockholm. Läs noga i din kallelse så att du åker rätt. I Solna finns möjlighet till ledsagning om man säger till i kassan.

Adresser och kontaktuppgifter till alla avdelningar och mottagningar samt karta och parkeringsmöjligheter hittar du här

Både i Huddinge och Solna pågår byggprojekt på sjukhusområdet som påverkar framkomligheten och parkeringsmöjligheterna. Ha därför god tidsmarginal när du besöker oss så att du inte kommer sent och missar din tid.

Om du använder en karttjänst så använd Eniro.se eller Hitta.se.

Inuti i sjukhuset i Huddinge används korridorsnamn som inte hittas i en karttjänst (exempel: Medicingatan, Barngatan, Rehabgatan)

Om din tid inte passar

Kontakta din mottagning eller vårdavdelning så snart som möjligt. Kontaktuppgifter hittar du på din kallelse, här eller 1177.se. Uteblir du eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket, faktureras besöksavgiften enligt gällande taxa.
Även om du har frikort kommer du att faktureras besöksavgiften om du inte kommer eller avbokar ditt besök sent.

Du kan boka om ditt besök två gånger, därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Bra att veta

Smittskydd

Enligt de gällande hygienrutinerna ska alla som varit i kontakt med sjukvård utanför norden inom de senaste sex månaderna, provtas för resistenta bakterier inför kontakt med svensk sjukvård. Gäller detta dig, kontakta din mottagning/ avdelning för mer information.

Rök- och parfymfritt sjukhus

Vi är ett rök- och parfymfritt sjukhus. På sjukhuset finns information om var du får röka om du har svårt att avstå. Undvik att använda parfymerade produkter när du besöker sjukhuset.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan dina uppgifter komma att registreras i olika nationella och regionala kvalitetsregister.

Uppgifterna kan också komma att användas i forskning. I fall du inte vill detta så meddelar du vårdpersonalen.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR här.

Journal

Vi använder sammanhållen journalföring på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om din journal på 1177.se.

Sjukresa

För påfyllnad av eventuellt sjukresekort kontakta den mottagning/avdelning du ska besöka. Läs mer på fardtjansten.sll.se/sv/sjukresa

Vi sparar gärna dina prover

När du besöker vården tas ofta prover för att veta vilken sjukdom du har och hur den ska behandlas. Dessa prover kan komma att sparas i en Biobank. Dina prover kommer då skyddas av Biobankslagen. Läs mer om Biobanker på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att patienter inte ska behöva vänta mer än 30 dagar (från det att remissen skrevs) på att få komma på ett nybesök. Behandlingen ska påbörjas senast inom 90 dagar efter beslut om behandling tagits. Om du har frågor gällande din väntetid, kontakta gärna Vårdgaranti Karolinska på telefonnummer 08-517 73 300

Om du får vänta mer än 30 minuter på att få komma in på ett tidsbeställt besök (inte akut- eller jourmottagningar), har du rätt att få tillbaka den avgift du betalade i kassan när du kom. Du får behålla stämpeln i högkostnadskortet. Detta måste göras i samband med besöket.

Förutom planerad vård tar vi emot akut sjuka patienter. Ibland kan många akut sjuka patienter komma in på kort tid, då kan platssituationen på vårdavdelningen snabbt förändras. Av denna anledning ber vi dig ha förståelse för om vi ringer och flyttar fram tiden för ditt planerade ingrepp. Ersättning utgår i det fall besked om att operationen ställts in lämnats till dig mindre än 48 timmar före planerad inställelsetid.

E-tjänster på Karolinska

För att enklast komma i kontakt med din mottagning, om du till exempel vill boka om tid eller kolla om din remiss kommit fram, använd våra e-tjänster. Du loggar in via 1177.se och du kan läsa mer här.

Vill du prata med någon om vården på Karolinska?

Vårdforum är en mötesplats för patientinflytande där du som besökare kan bidra med dina erfarenheter och upplevelser på Karolinska Universitetssjukhuset. Dina förbättringsförslag och synpunkter tas emot av Vårdforum som för dem vidare till ansvariga inom Karolinska. Vårdforum kan också ge dig vägledning vart du kan vända dig till med olika frågor som rör hälso- och sjukvård.

Du hittar Vårdforum i sjukhusets huvudentré i Solna och 2019 även i Huddinge.

Läs mer här

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågor och svar vi får till oss.

Har du synpunkter?

Vi arbetar hela tiden med att öka din säkerhet som patient och vill därför veta vad du tycker.

Till personalen på mottagningen kan du ge synpunkter direkt och fråga om din vård hos oss. Kontaktuppgifter till mottagningen hittar du på din kallelse eller här.

Vill du hellre framföra dina synpunkter till någon annan än vårdpersonalen kan du vända dig till Patientsäkerhetshandläggaren. Denne fungerar som en länk mellan berörda parter och har tystnadsplikt. Om du önskar kan du vara anonym. Till Patientsäkerhetshandläggaren ringer du på nummer 08-517 72 670. Tala in ditt meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig inom tre arbetsdagar.