När ett barn behöver vård

Via telefonnumret 1177 kan du dygnet runt kontakta sjukvårdsrådgivningen. De ger dig råd och stöd och kan informera om närmaste vårdcentral eller akutmottagning.

Om du är patient hos oss och har frågor gällande ditt eller ditt barns hälsotillstånd - vänd dig till den vårdgivare som behandlar dig eller ditt barn. För att boka besök eller lämna återbud kontaktar du direkt den mottagning det gäller.

Karolinska Universitetssjukhuset har två barnakutmottagningar: Barnakutmottagningen Solna och Barnakutmottagningen Huddinge.

Barnakutmottagningen Solna

Barnakutmottagningen tar emot akut sjuka barn/ungdomar mellan 0 - 18 år med medicinska åkommor såsom andningsbesvär och svårare infektioner samt barn/ungdomar 0 - 15 år med kirugiska/ortopediska åkommor såsom svåra sårskador och benbrott. Vi är den enda barnakutmottagningen i Stockholms län som tar emot barn med allvarliga kirurgiska/ortopediska åkommor.


Barnakutmottagningen Huddinge

Barnakutmottagningen tar företrädesvis emot patienter från sydvästra Stockholmsområdet. Vi tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn, exempelvis astma, infektioner och förgiftningar, medan de lättare kirurgiska och ortopediska fallen tas om hand på vår lättakut. De allvarligt akuta kirurgiska/ortopediska fallen hänvisas till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Gäller det ett livshotande tillstånd, ring 112

Vid ditt besök hos oss

Ditt barn träffar först en sjuksköterska för en första bedömning. Sjuksköterskan kontrollerar bland annat temp, blodtryck, puls, syresättning och allmäntillstånd. Därefter kan det hända att mindre sjuka barn hänvisas till en närakut eller vårdcentral, medan de allra svårast sjuka barnen omhändertas av oss. Vårt mål är att 80% av de som söker vård vid barnakutmottagningarna blir klara inom 4 timmar.

Forskning och utbildning

Vi är ett universitetssjukhus vilket innebär att vi har studenter som deltar i vården. Det drivs även forskningsprojekt på akutmottagningen, detta innebär att du kan bli tillfrågad om ditt barn kan delta i en studie.

Sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden

Via telefonnumret 1177 kan du dygnet runt kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden. De kan ge dig råd och stöd samt informera om närmaste vårdcentral, närakut samt akutmottagningar på sjukhus. 1177 Vårdguiden finns även på nätet: www.1177.se

Välkommen till Astrid Lindgrens barnsjukhus