Kraftig RS-virusepidemi orsakar exceptionellt hög belastning på barnsjukvården

Just nu råder exceptionellt högt tryck på hela barnsjukhuset. Orsaken till detta är en epidemi orsakad av RS-virus. RS-viruset är ett förkylningsvirus som kan ge spädbarn besvärliga andningssvårigheter. Vi rekommenderar sökande till våra akutmottagningar att kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning innan ni uppsöker akutmottagningen.

Råd om RS-virus till spädbarnsföräldrar