Barnhivcentrum

Ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv. Barnhivcentrum stöttar, utbildar och sprider kunskap om hiv. Vi som arbetar på Barnhivcentrum är även kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Webbredaktör: Emma Fahlström