Frågor och svar om Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna i samband med flytten

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna inklusive barnakutmottagningen finns i nya sjukhusbyggnaden i Solna, sedan 2016. Adressen är Eugeniavägen 23. Barnakutmottagningen har en egen entré i nya byggnaden med adress Anna Steckséns gata 35.

Vilka verksamheter flyttar?

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna har flyttat. Det är vården för inneliggande patienter, slutenvården och barnakutmottagningen samt en mindre del av öppenvårdsmottagningen som flyttar till nya sjukhusbyggnaden. Se information i din kallelse eller på karolinska.se för adress.

Vilka av verksamheterna fortsätter som tidigare i nuvarande lokaler?

Stora delar av öppenvårdsmottagningen fortsätter som tidigare i nuvarande lokaler. Se information i din kallelse eller på karolinska.se för adress.

Blir det några förändringar på barnakuten i samband med flytten?

Barnakutmottagningens verksamhet fortsätter, men i nya sjukhusbyggnaden från klockan 06.00 den 27 november 2016. Barnakuten har fortsatt öppet dygnet runt, året om och här prioriteras de svårast sjuka barnen – de får hjälp först. Barnakutmottagningen har en egen entré i nya byggnaden och adressen är Anna Steckséns gata 35. För information om länets övriga akutmottagningar och närakuter eller för rådgivning kontakta 1177 eller titta på 1177.se

Kan föräldrar eller närstående sova över?

På enkelrummen finns en extrasäng med möjlighet för en person att övernatta. För barn som vårdas på neonatalen finns särskilda möjligheter till övernattning för föräldrar i samråd med vårdpersonalen. Dessutom finns möjlighet till så kallad samvård av nyförlöst mamma och barn som behöver vård i samma rum.

Kan syskon hälsa på i nya sjukhusbyggnaden?

Ja det går bra. Det fungerar precis som på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i stort. Syskon är välkomna, men inom vissa verksamheter är det ibland begränsningar vid besök bland annat på grund av smittorisk. Prata med vårdpersonalen om vad som gäller.

Finns det dagrum att vara i som besökare?

Det finns utrymmen där både patienter och besökare kan vistas. Dessutom har inneliggande barn egna rum. Här kan familj och närstående som besöker vistas tillsammans i rummen utan att störa någon annan patient.

Finns det möjlighet till aktiviteter för inneliggande barn och unga?

Ja, barn och ungdomar kan på olika sätt delta i och uppleva aktiviteter under sjukhusvistelsen. Det finns ett särskilt utrymme där det går bra att sitta och läsa eller bara vara. Det finns även rum med aktiviteter för lite äldre barn. Och i en lekterapi finns möjlighet till lek och skapande. Dessutom finns en mobil verksamhet för barn och ungdomar.

Vad händer med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge?

Barnverksamheten i Huddinge påverkas inte av flytten. Den fortsätter som vanligt.

Mer information om nya sjukhusbyggnaden