Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna har flyttat

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna inklusive barnakutmottagningen finns i nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Utöver barnakutmottagningen är det främst vården för inneliggande patienter, den slutna vården, som har flyttat till nya sjukhusbyggnaden. En stor del av öppenvården och mottagningsverksamheten stannar kvar i lokalerna på Karolinska Vägen 37-39 (gamla byggnaden för barnsjukhuset, Q-huset).

Hur påverkas du som patient av flytten?

Barnsjukvård inklusive barnakuten bedrivs som vanligt:

All barnsjukvård, inklusive barnakuten, bedrivs fortsatt som tidigare. Barnakuten handlägger barn med mycket allvarliga sjukdomar och tillstånd och har därför öppet dygnet runt.

Snabbast vård vid akuta besvär som inte är livshotande:

Vid akuta besvär som inte är livshotande kan du få hjälp för ditt barn snabbare om du besöker Vårdcentralen eller Närakuten där du bor. Se mer information på 1177.se. Där finns detaljer om öppettider, vad som ligger närmast där du bor och vilka åkommor som behandlas på respektive akutmottagning.

Information till dig som patient:

De patienter som får planerad vård i den nya sjukhusbyggnaden i Solna får information om det i god tid, t ex via kallelsen. Du som patient eller närstående kan också alltid hitta aktuell information på karolinska.se

  • Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge berörs inte av flytten.

Barnakutmottagningen