Information om insulinpumpar

Behandling med insulinpump är ett bra och omtyckt behandlingsalternativ bland våra patienter men kräver goda kunskaper. Insulinpumpar har idag många tekniska finesser som kan underlätta i vardagen med diabetes men det är viktigt att välja en pump som passar just dig eller ditt barn. Alla pumpar har olika egenskaper och det är viktigt att förstå fördelar och nackdelar med de olika pumparna.

Med anledning av Covid-19 hålls för närvarande inga fysiska informationsträffar om insulinpumpar. Ta istället del av vår virtuella information nedan.

Information om diabetespumpar

I informationen om pumpar presentera vi de insulinpumpar som vi har att tillgå och förklarar vad det innebär att bära insulinpump. Efter att ni tagit del av informationen beslutar ni om insulinpump är något för er samt vilken pump ni önskar är. Ert önskemål tar ni med er till nästa mottagningsbesök där ni diskuterar valet med läkare. Ni sätts sedan upp på väntelista för pumpstart.

Pumpar startas på båda våra mottagningar i Huddinge och i Solna och ni kan därför komma att tillfrågas om att delta på pumpstart på båda sajterna. Informationsnivån är lämplig för föräldrar och barn från ca mellanstadieåldern. För yngre barn kompletterar vi med mera praktisk visning senare, när föräldrarna tagit beslut om pump. Informationen beräknas ta 1½ - 2 timmar