Njurstensenheten Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Förnya recept

fler e-tjänster

Ring oss

08-585 850 52

Besök oss

Hälsovägen, Flemingsberg

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 13:00

Urologiska klinikens njurstensenhet finns i Huddinge och behandlar patienter med stenar i njurarna eller urinledarna. Patienter remitteras till enheten från akuten, distriktsläkare eller urologiska klinikens egna läkare, samt från andra urologiska kliniker i länet, Mälardalen och i Sverige.

På behandlingsdagen får patienten först genomgå en röntgen för att kontrollera att stenen inte har ändrat läge eller avgått. Därefter behandlas patienten med stötvågsbehandling vilket är en form av ultraljud (Extracorporal stötvågslitotripsi , ESVL). Stenen kommer då delvis eller fullständigt att krossas och fragmenten kommer att kunna passera ut med urinen. Oftast räcker det med en behandling men ibland kan man behöva en eller ett par ytterligare behandlingar.

ESVL för stenavlägsnande genomförs som poliklinisk åtgärd, det vill säga patienten får gå hem samma dag. Smärthämmande och avslappande läkemedel ges innan behandlingen och barn med stenar i urinvägarna sövs inför behandlingen.

ESVL-enheten är mycket framgångsrik avseende stenbehandling och har ett gott internationellt rykte.

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vi ber dig läsa kallelsebrevet noggrant! Här finns viktig information, bland annat om eventuella provtagningar, röntgenundersökningar eller andra förberedelser som kan behöva utföras innan ditt besök på enheten.

Om dina besvär förvärras under tiden du väntar på ditt besök ska du ta kontakt med den läkare som skrev remissen.

Anmälan och betalning ska göras i Centralkassan vid huvudentrén eller vid entrén vid R2. Kassorna är kontantfria. Betalning sker med kort eller faktura. Även om du har frikort ska du registrera dig i Centralkassan.

Lugnande och smärtstillande läkemedel ges under själva behandlingen och därför är det förbjudet att köra bil. Res därför med buss eller tåg eller be någon skjutsa dig till och från sjukhuset.

Ta med legitimation, aktuell medicinlista samt de läkemedel som du behöver under dagen. Lämna värdesaker hemma och ta inte med dig mer pengar än nödvändigt.

Efter betalning/registrering i Centralkassan är du välkommen till Njurstensenheten K62-64. Gå via korridor i K64, Kirurgigatan 4, plan 6.

Var god sitt ner i väntrummet så ropar vi upp dig.

Under besöket

Räkna med att hela dagen går åt och att du får vänta på Njurstensenheten innan du blir behandlad.

Läs eventuell bifogad informationsbroschyr. Blodprover samt urinprov kommer att tas i samband med besöket.

Ät frukost hemma och ta gärna med dig lunch samt ta med de läkemedel som du behöver under dagen, exempelvis insulin.

Vill du ta med dig någon anhörig eller vän till läkarbesöket är det något som vi i personalen uppmuntrar.

Efter besöket

Du kommer vid besöket på enheten att få information av läkaren eller personalen om hur vidare vård och uppföljning kommer att ske. Vid behov finns möjlighet att kontakta oss på enheten via telefon. Var god se kontaktinformation högst upp på denna sida. Det går också bra att kontakta oss via Mina vårdkontakter.