Urologisk dagvård K68 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 876 09

Telefontider idag

08:00 - 16:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 14:00

Besök oss

Hälsovägen, Flemingsberg, K68, huddinge

Hitta hit

På dagvårdsenheten arbetar våra kontaktsjuksköterskor. Enheten är främst till för våra patienter med urologisk cancersjukdom. Vårt mål är högsta möjliga välbefinnande och livskvalitet för våra patienter.

Till enheten kan man ringa för rådgivning samt komma på bokat besök. Enheten har fem sängplatser där du kan få vila i samband med undersökning och behandling.

Enheten är bland annat behjälpliga vid:

  • Installationsbehandling vid urinblåsecancer
  • Uppföljning efter canceroperation
  • För- och eftervård i samband med njurbiopsier
  • Kateterrelaterade problem

Ett honnörsord för enheten är lättillgänglighet och vid behov ett snabbt omhändertagande. Du som patient och dina närstående kan närhelst på dygnet kontakta enheten (via telefonsvarare) för att ta upp ett problem. Snarast möjligt återkommer sjuksköterskan för att på bästa sätt lösa problemet. Det går att prata in på telefonsvaren dygnet runt, men vi ringer endast upp dagtid.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

x

Under besöket

x

Efter besöket

x