Hörapparatbatterier för barn

Barn upp till 18 år får batterier kostnadsfritt.

Beställ hos KommSyn, Stockholms läns landsting. Tel.nr 08-123 475 25, meny val 3.

Batteristorlek: 312, 13, 675, 10

Tunna ljudslangar, domer och vaxfilter beställs hos Hörselhabiliteringen, tel 08-616 5700