Kontaktuppgifter till våra team

På Mottagning Neuro Solna arbetar vi i team där det ingår specialistläkare, specialistsjuksköterska, kurator samt andra yrkesgrupper beroende på sjukdomens karaktär t ex sjukgymnast, arbetsterapeut samt logoped.

Mottagning Neuro Solna

Omvårdnadschef Nusrat Merchant

Sektionsöverläkare Karin Wirdefeldt

Tfn 08-517 720 08

Tfn-tid Må - Fre 09.00 - 12.00

Fax 08-30 96 26

Labbets öppettider

Må Fre 09.00 - 15.00 

Alla våra mottagningar har en telefontjänst.
Ring din mottagning och följ anvisningarna

ALS-team

Tfn 08-517 755 71

Kontaktperson: Gisela ssk

Epilepsiteam

Tfn 08-517 763 06

Tfn-tid Må - Tors 09.00 - 10.30

Kontaktperson: Gunilla ssk, Ann-Christina ssk

MS-team

MS-mottagningen har flyttat ut till Centrum för Neurologi, mer information hittar du på neurologicentrum.se. 
Vid frågor kontakta Centrum för Neurologi på telefonnummer 08-123 673 00, telefontid måndag - torsdag kl 14.30 - 15.30

Myasteniteam

Tfn 08-517 723 28

Kontaktperson: Lena ssk

Neuroonkologteam

Tfn 08-517 763 66, telefonsvarare

Kontaktpersoner: Margareta kontaktssk, Katarina ssk, Lena ssk

Parkinsonteam

Tfn: 08-517 737 00

Tfn tid Må - Fre 10.00 - 11.00

Kontaktperson: Pia, ssk

DBS-mottagning

Tfn: 08-517 720 74

Tfn tid Må, tis och torsd kl 13.00 - 14.00

Onsd och fred kl 9.00 - 10.00

Kontaktperson: Karin ssk och Ulla ssk

Stroketeam

Tfn: 08-517 754 68

Tfn-tid: Må 10.00 - 11.00

Tors - Fre 13.00 - 14.00

Kontaktperson: Malin, ssk

Journalarkiv

Tfn 08-517 726 45

Kontaktperson: Katarina