Vasektomi - kontrollprov

Du bör lämna ett kostnadsfritt kontrollspermaprov 3 månader efter manlig sterilisering - vasektomi. Du måste själv komma ihåg att lämna provet!

Upp till 100 miljoner spermier bildas i testiklarna varje dygn. De lagras i bitestiklarna i väntan på sädesuttömning. Spermierna transporteras då genom sädesledarna till urinröret där de blandas med prostatasekret och slungas ut. Därefter töms sädesblåsornas sekret.

Sädesvätskan kommer huvudsakligen från sädesblåsor (2/3) och prostata (1/3) och lite sekret från bitestiklar. Spermierna utgör normalt några tiotusendelar av den totala mängden sperma. När sädesledarna klipps av bryts förbindelsen mellan bitestiklar och urinrör. En lyckad operation innebär därför att provet inte innehåller spermier.

Slutresultatet ger 99,9 % säkerhet

Avsaknad av rörliga spermier talar för att operationen haft avsett resultat. Det är vanligt att proverna innehåller ett fåtal och orörliga sädesceller. Naturen kan ibland uppvisa en stor läkningsförmåga. Det kan då inträffa att en steriliserad man kan bidra till graviditet trots att laboratoriet inte finner några spermier vid analys.

Risk för graviditet finns även om laboratoriet inte har funnit några spermier. Risken är mycket låg, en på tusen. För att säkert kunna ge besked om lyckad steriliseringsoperation (vasektomi), måste man vänta ut kroppens egen förmåga till läkning. Därför ska kontrollanalys av säden göras först efter tre månader.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tre månader efter vasektomi, provlämningsinformation

Du hittar oss på Reproduktionsmedicin, Novumhuset, plan 4 i Huddinge. Lämna ditt prov på provinlämningen laboratoriet direkt till vänster efter entrén.

Provinlämning spermaprov

Optimalt är att provet tas 2-7 dygn efter närmast föregående ejakulation (sädesuttömning). Provet tas genom masturbation. 

Har du mindre än 1 timmes resväg till laboratoriet kan du med fördel ta provet hemma. Provet ska märkas med personnummer och namn. Provet lämnas till laboratoriet för undersökning inom1 timme.

Ta provet i en steril behållare som du har fått av din läkare eller hämtat från laboratoriet. Under transporten till laboratoriet ska provet förvaras nära kroppen så att det inte kyls av. Det är viktigt att hela provet samlas upp då de flesta spermierna kommer i början av provet. Du kan behöva lämna ytterligare prover.

Har du inte möjlighet att ta provet hemma finns ostörda provtagningsrum med wifi på laboratoriet.

Kondom får inte användas för uppsamling av provet då de innehåller spermiedödande medel. Du kan få burkar av oss.

Sammanfattning

  • Provet bör tas 2-7 dygn efter senaste ejakulation (utlösning).
  • Det är viktigt att hela provet samlas upp.
  • Kondom eller glidhjälpmedel får inte användas.
  • Om provet tas hemma ska det lämnas till laboratoriet för undersökning inom en timme.

 

 

Under undersökning eller behandling

Gå direkt till vänster när du har kommit till Reproduktionsmedicin och anmäl och legitimera dig i mottagningen för provinlämning spermier.

Lämna ditt provet du har med dig eller använd våra provtagningsrum. Laboratoriepersonalen kommer att ta emot ditt prov och visa dig tillrätta.

Efter undersökning eller behandling

Du får svaret på analysen av tremånaders-provet av läkaren som opererade dig.