Journalkopior

Du kan läsa din journal från Reproduktionsmedicin på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är från 1 januari 2016.

Journalkopior beställer lättast på appen Alltid Öppet - Mottagning Reproduktionsmedicin. 

Läs din journal via nätet

E-tjänsten Journal via nätet ger möjlighet att ta del av viss information ur sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är i de flesta fall från den 1 januari 2016, men undantag finns.

Läs mer om att beställa journalkopior