Frågor och svar

Som ett led i att förbättra informationen till våra patienter så har vi här samlat några vanligt förekommande frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga, skriv gärna ned dem och ta med vid inskrivningsbesöket. En välinformerad patient är en trygg patient.

Varför måste jag komma till avdelningen så tidigt på morgonen?

När du kommer till avdelningen på morgonen görs vissa förberedelser inför operationen. Du får en kärlinfart, ibland tas blodprover, du får dropp och läkemedel. Den patient som opereras först på dagen åker till operation vid 07.15. Därefter gå det inte att säga exakt när nästa operation startar. Ibland sker förändringar i operationsprogrammet och den planerade tiden ändras, därför behöver du vara här tidigt så vi har hunnit med alla förberedelser.

Varför ska jag fasta inför operationen?

Orsaken är att det vid sövning (narkos) finns en viss risk att maginnehåll hamnar i lungorna med allvarliga konsekvenser. Om du inte har fastat finns risk för att din operation blir inställd.

Vilka av mina mediciner ska jag göra uppehåll med inför operationen?

Om det är någon medicin du inte ska ta eller göra uppehåll med, så får du information om det vid inskrivningsbesöket.

Medför operationen några risker?

En operation och att sövas innebär alltid en viss risk, till exempel för blödning eller komplikationer efter operationen. Därför görs en noggrann bedömning innan operation då du träffar gynekolog, sjuksköterska och vid behov narkosläkare.

Hur lång tid tar operationen?

Det beror på vilket ingrepp som ska göras, vi kan göra en uppskattning men inte ge ett exakt besked.

Måste jag ta den smärtstillande medicin som personalen ger mig?

Som patient kan du tacka nej och är den som fattar beslut om vilka mediciner du vill ta. Vi rekommenderar dig dock att ta de smärtstillande läkemedel som läkaren ordinerat, så du inte har ont i onödan eftersom det försvårar mobilisering. Att röra på sig efter operationen är viktigt för återhämtning och minskar risken för komplikationer.

Hur länge blir jag sjukskriven efter operationen?

Det beror på vilken operation du genomgått och vad du arbetar med. Detta bestäms vid utskrivningssamtalet.

Får jag duscha efter operation?

Duscha går bra dagen efter operation, men på grund av infektionsrisken ska du ska inte bada i badkar de första fyra veckorna. Se till att operationssåret är torrt och ser rent ut.

Varför får inte min anhörig stanna med mig på sjukhuset?

Närstående kan inte besöka någon som får vård hos oss just nu. Det beror på att vi inte har lokaler där vi kan hålla tillräckligt stora avstånd för att undvika smittspridning av covid-19 eller annan säsongsbunden smitta. Undantag kan göras vid speciella skäl, till exempel för en symtomfri vårdnadshavare eller annan stödperson. Fråga personalen vad som gäller i ditt fall.

Kan jag äta som vanligt?

Du kan äta som vanligt. Många får besvär med gaser, magen kan kännas uppsvälld. Även lite förstoppning kan uppstå. Detta brukar minska efter några dagar. Om du har besvär med trög mage rekommenderas katrinplommon, linfrö och fiberrik kost. Rådfråga på apoteket om det inte hjälper.

Hur ska jag sköta operationssåret?

Operationsförbandet ska sitta kvar i en vecka. Se till att operationssåret är torrt och ser rent ut. Stygnen behöver i vanliga fall inte tas bort utan försvinner av sig själva. Om du har stygn eller häftklamrar som ska tas bort får du information om det vid utskrivningen.

Tejpa därefter med kirurgtejp så blir ärren lite finare. Om det skulle sticka ut en liten trådände från såret, ta tag i tråden med en pincett efter 1 vecka och klipp bort tråden nära huden.

Hur mycket kan jag lyfta/bära?

Efter operationen får du leva i princip som vanligt, lyssna dock på kroppen, om det smärtar i såret vid en viss aktivitet de första dagarna bör du undvika den aktiviteten.

Vi rekommenderar att inte lyfta mer än 5 kg de första 4 veckorna, men det beror på vilket ingrepp som gjorts.

Finns det wifi/trådlöst nätverk på sjukhuset?

Ja, det finns ett trådlöst nätverk (SLL guest) på sjukhuset som du kan koppla upp dig mot.

Kommer jag dela rum med en annan patient?

Nej vi har endast enkelrum med egen toalett.