Egenremiss /egen vårdbegäran

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagning gynekologi. Du kan göra det digitalt via appen Alltid öppet eller via post.

Skicka egenremiss till oss

Alltid Öppet

Leta upp mottagningen i appen Alltid Öppet (Mottagning Gynekologi Huddinge). Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremissen bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.

Om du har ytterligare frågor, kontakta mottagningen på telefon: 08-123 816 00.