Att komma till oss

Som universitetssjukhus tar vi i första hand emot patienter som remitterats från annan vårdgivare.

Vi tar i vissa fall emot egenremisser. Läs mer under Endometrioscentrum och Bäckenbottencentrum.

Din egenremiss bör innehålla följande information

  • hälsohistoria inklusive tidigare operationer
  • dina besvär
  • besked du fått av tidigare läkare
  • dina mediciner
  • eventuella allergier/smittsamma sjukdomar
  • om du samtycker att vi tar del av din journal från övriga vårdgivare
  • om vi får använda sms-påminnelser
  • om du kan komma med kort varsel