Tillväxtultraljud

Om ultraljud görs senare under graviditeten mäts storleken på fostret, vilket gör att det går att se hur fostret växer inne i livmodern. Vid en sådan undersökning bedöms även fostervattenmängden och moderkakans läge.

Hur går det till?

För att räkna ut fostervikten mäts vissa delar på fostret. De viktigaste måtten är skallens bredd, bukens storlek och lårbenets längd. Med hjälp av dessa mått uppskattas fostrets vikt och jämförs med den genomsnittliga vikt som ett foster har i en viss vecka av graviditeten. Skillnaden kallas viktavvikelse och uttrycks i procent av genomsnittsvärdet. Beräkningen av fostervikten är aldrig helt exakt.

Om det är större avvikelser i fostervikten eller fostervattenmängden, kan kompletterande undersökningar behöva göras, till exempel flödesmätningar i olika blodkärl hos det väntade barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär.

Om det väntade barnet väger mindre än förväntat får du kontakt med specialmödravården.

Mer om tillväxtultraljud

Inför besöket

Om tiden inte passar, kontakta oss på telefonnummer angivet på kallelsen. Telefontid mån-fre kl 08:00-09:30. Om du uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket, debiteras 350 kr för läkarbesök och 200 kr för barnmorskebesök, gäller även om du har frikort.

Innan du kommer till oss måste du registrera dig i kassan med din legitimation.

Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under besöket

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Väntar du tvillingar eller trillingar tar det längre tid. Undersökningen utförs oftast av en barnmorska.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.

Se fler undersökningar och behandlingar