Shuntinläggning på foster

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp och det kan då bli aktuellt att avlasta hålrummet från vätskan. Centrum för fostermedicin på Karolinska sjukhuset är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern, så kallad fosterterapi.

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp. Det kan vara vätska i lungorna eller i buken. Dessa vätskeansamlingar kan pg a tryck störa närliggande organs funktion och utveckling.

Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet genom att lägga in en shunt (kateter som fungerar som ventil) i vätskeansamlingen och ut mot huden så att den överflödiga vätskan sipprar ut i fostervattnet. Efter födelsen avlägsnas shunten.

Inför besöket

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar oss för vidare utredning och eventuell behandling.

Du blir kontaktad av vår koordinator.

Registrera dig alltid vid Huvudkassan innan du kommer till oss.

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Räkna med att det kan ta upp till en timme eller mer för själva ultraljudet innan shunten finns på plats görs ett ultraljud på fostrets läge.

Under besöket

Du får ligga på britsen inne i ultraljudsrummet och läkaren gör ett ultraljud för att bedöma fosterläget. Tänk på att försöka ligga bekvämt och slappna av. Innan shunten läggs in får du en lokalbedövning i huden. Även fostret får en lokalbedövning samt läkemedel som gör det lugnt.

Efter besöket

Efteråt kan du behöva övervakning under några timmar. Innan du får gå hem görs ett nytt ultraljud för att bedöma shuntens läge och se att fostret mår bra.

Ett återbesök ordnas alltid efter någon till några dagar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.

Se fler undersökningar och behandlingar