Riktat ultraljud

Riktat ultraljud på foster utförs på speciell indikation.

Om du har någon ärftlig sjukdom, medicinerar för något speciellt eller fött ett barn med någon missbildning, kan du under nästkommande graviditet få göra ett riktat ultraljud för att utesluta avvikelser.

I samband med det riktade ultraljudet kan även provtagning behövas för att säkerställa alternativt avfärda olika tillstånd hos det väntade barnet.

Som ett led i utredningen kan det ibland behövas blodprov på den blivande mamman. Även moderkaksprov alternativt fostervattensprov kan behöva tas. Dessa prover analyseras på Klinisk Genetik.

Vi behöver alltid en remiss innan vi kan boka tid för riktat ultraljud!

Inför besöket

Avsätt minst två timmar, då väntetid kan förekomma. Du får gärna ta med dig någon anhörig, men endast en person. Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av undersökaren och därför kan barn inte följa med på denna undersökning.

Under besöket

Riktat ultraljud utförs av specialistläkare i fostermedicin alternativt ultraljudsbarnmorska.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.

Se fler undersökningar och behandlingar