NIPT (Non Invasive Prenatal Testing)

Screeningmetod där vi genom ett blodprov från mamman analyserar DNA från fostret.

Testet identifierar de vanligaste kromosomavvikelserna utan att behöva ta ett prov från moderkaka eller fostervatten, det vill säga man kan göra en analys av fostrets kromosomer utan att riskera missfall. Med en träffsäkerhet på drygt 98 procent ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelse.  Analysen är riktad och detekterar aneuplodi av kromosom 13, 18, 21 samt könskromosomerna X och Y.
Vid positivt resultat rekommenderas invasivt prov för att konfirmera resultatet.

Testet ger inte en diagnos utan endast en sannolikhetsberäkning. Det är viktigt med ett informerat val, så att du förstår syftet och vet vad du tackar ja till.

På Centrum för fostermedicin erbjuds provet till den som gjort en KUB-undersökning där sannolikheten för kromosomfel är mer än 1:200.

Det krävs remiss för att få göra detta test hos oss. Provtagningen för NIPT görs enbart på indikation.

 

Mer om NIPT

Svaret är vanligtvis klart efter 10 dagar och visas då på Patientportalen.

Om du väntar tvillingar så går svaret inte ut på Patientportalen.

NIPT privat

Privata mottagningar erbjuder NIPT utan särskild indikation mot en kostnad.

Inför besöket

Det är viktigt att du får information av din barnmorska eller läkare, så att du förstår syftet med denna provtagning och att du kan ställas inför övervägandet av att kanske göra ett avbrytande av graviditeten.

Under besöket

Provet tas som ett venöst blodprov i armvecket.

Efter besöket

Det kan ta upp till 14 dagar innan provet är färdiganalyserat.

Om du får en ökad sannolikhet för kromosomfel, får du erbjudande om att genomgå ett moderkaks- alternativt fostervattenprov för att bekräfta diagnosen.

Se fler undersökningar och behandlingar