Laserbehandling vid tvillingtransfusion

När man väntar enäggstvillingar (monokoriotiska tvillingar), delar de moderkakan och då finns det en liten risk att de kan drabbas av en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusionssyndrom eller TTS. I dag finns det möjlighet till behandling genom att med laser bränna av kommunicerande kärl i moderkakan.

Mer om tvillingar

Centrum för fostermedicin på Karolinska sjukhuset är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern.

När man väntar enäggstvillingar (monokoriotiska tvillingar), delar de moderkakan och då finns det en liten risk att de kan drabbas av en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusionssyndrom eller TTS.

Vid TTS har har det bildats kärl i moderkakan som gör att de båda fostrens blodomlopp förbinds med varandra. Tillståndet är allvarligt och kan leda till att en tvilling kontinuerligt ger blod till den andra. Det innebär att en av tvillingarna får mer blod och näring på bekostnad av den andra tvillingen, som får för lite blod och hämmas i sin tillväxt.

Om man inte behandlar detta tillstånd kan det leda till att en eller båda tvillingarna dör. Idag finns det möjlighet till behandling, genom att med laser stoppa blodflödet i de kärl som förbinder de båda tvillingarnas cirkulation.

Laserbehandling vid tvillingtransfusion

Med ett mycket tunt instrument, så kallat fetoskop, går man in i livmodern och bränner av de kommunicerande kärlen mellan fostren med laser. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med enheten för perinatal patologi.

Inför besöket

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar oss för vidare utredning och eventuell behandling.

Du blir kontaktad av vår koordinator.

Kom i god tid. Anmäl dig via självincheckningsautomat på mottagningen eller i Centralkassan vid huvudentrén. Har du reservnummer måste du alltid registrera dig i Centralkassan. 

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Under besöket

Räkna med att alla undersökningar inför eventuell fosterterapi tar tid och att du efter en behandling kan behöva stanna kvar några timmar för observation. Ibland kan du behöva bli inlagd på avdelning.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.

Se fler undersökningar och behandlingar