KUB (Kombinerat ultraljud och blodprov)

KUB görs i tidig graviditet, v.11-v.13+6. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har en kromosomavvikelse.

Sannolikheten för kromosomavvikelse ökar med stigande ålder hos kvinnan. Den vanligaste kromosomavvikelsen är trisomi 21, Downs syndrom. 90 % av foster med Downs syndrom kan hittas med denna metod. Vid kub beräknas även sannolikheten för trisomi 13 och trisomi 18.

Genom KUB kan sannolikheten för att bära på ett foster med kromosomavvikelse räknas ut. Med hjälp av ultraljud mäts bredden på vätskespalten i fostrets nacke (nackuppklarning). I blodprovet som tas på dig analyseras två hormoner, Beta-hCG och PAPP-A. Det är bra om blodprovet tas minst 5 dagar innan ditt ultraljud för att beräkningen ska kunna göras på plats. Blodprovet tas via en pappersremiss som måste lämnas fram till personalen på lab. Blodprovet måste tas mellan v.9+0 - v.13+0. Fostrets nackuppklarning kombinerat med blodprovet samt din ålder och fostrets längd ligger till grund för sannolikhetsberäkningen. Hög sannolikhet innebär 1/2-1/200. Vid hög sannolikhet för kromosomavvikelse erbjuds vidare utredning med annan diagnostik. Du som har funderingar kring hög sannolikhet för trisomi efter KUB-undersökning kan hitta mer information i broschyren Hög sannolikhet för trisomi efter KUB-undersökning- vad händer nu?

Mer om KUB

Läs om Downs syndrom på 1177

Läs mer om Downs syndrom på Svenska Downföreningens hemsida.

Hos två till tre procent av de gravida som kommer för KUB-test upptäcks ett tidigt missfall. I många fall har kvinnan inte haft några symtom. Fortsatt omhändertagande ordnas då via gynekologisk mottagning.

Inför besöket

Tänk på att lämna blodprovet i god tid efter graviditetsvecka 9, så att du kan få sannolikheten för kromosomfel uträknad i samband med ultraljudsundersökningen.

Undersökningen med ultraljud görs i graviditetsvecka 11-14. Den bästa tidpunkten för detta är omkring graviditetsvecka 12 plus någon eller några dagar.

Det är en stor fördel om din urinblåsan är fylld inför undersökningen, då det kan underlätta för oss att bedöma livmodern och fostret.

Kom i god tid. Anmäl dig via självincheckningsautomat på mottagningen eller i Centralkassan vid huvudentrén. Har du reservnummer måste du alltid registrera dig i Centralkassan. 

Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

 

Under besöket

Du får ligga ned på en brits och får gel på magen så att ultraljudsdosan kan glida lätt. Själva undersökningen kan du se på en TV-skärm.

Räkna med att besöket kan ta cirka en halvtimme.

Efter besöket

Du får gå hem direkt efter undersökningen. Om du har frågor eller funderingar kring provsvaret är du alltid välkommen att kontakta oss.

Se fler undersökningar och behandlingar