Fostervattentappning

Vid vissa tillstånd hos fostret kan det bildas för mycket fostervatten och då kan det bli aktuellt med att avlasta livmodern genom att tappa ut fostervatten, så kallad fostervattentappning eller amniondränage.

Hur bildas fostervatten?

Fostret är med i omsättningen av fostervatten. Fostrets urin utgör huvudkällan till fostervattenproduktionen och även vätska i fostrets lungor bidrar till fostervattenmängden. Fostret sväljer fostervatten, som sedan tas upp från mag-tarmkanalen i fostrets cirkulation. Njurarna bildar urin som kissas ut i fostervattnet. Även fosterhinnorna är med i produktion och borttransport av fostervatten.

Varför bildas för mycket fostervatten?

Mycket fostervatten kan bero på sjukdom hos mamman, till exempel diabetes. Det kan också bero på någon fostermissbildning, speciellt vid problem i mag-tarmkanalen.

Vid neurologiska problem eller problem med skelett och muskler, kan fostret ha en nedsatt förmåga att svälja och då bildas det mer fostervatten. Det kan också bero på blodbrist (anemi) hos fostret eller på någon infektion.

Mycket fostervatten vid graviditet med enäggstvillingar

När man väntar enäggstvillingar (monokoriotiska tvillingar), delar de moderkakan och ibland en del blodkärl och då finns det en liten risk att de kan drabbas av en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusionssyndrom eller TTS.

Vid TTS har har det bildats kärl i moderkakan som gör att de båda fostrens blodomlopp förbinds med varandra. Tillståndet är allvarligt och kan leda till att en tvilling kontinuerligt ger blod till den andra.

TTS innebär att en av tvillingarna får mer blod och näring på bekostnad av den andra tvillingen, som får för lite blod och hämmas i sin tillväxt. Tvillingen som får för mycket blod bildar mer fostervatten, medan den andra tvillingen kommer ha lite eller inget fostervatten.

Fostervattentappning i det här fallet kan korrigera obalansen och ses som en behandling. Dessa graviditeter sköts på CFM Huddinge som har rikssjukvård för fosterterapi.

Symptom

Som gravid känns det som om magen blir ordentligt utspänd och du kan ha svårt att andas och röra dig. Med hjälp av ultraljud kan man skatta mängden fostervatten. Målet med fostervattentappningen är att minska obehaget hos den blivande mamman och förlänga graviditeten.

Inför besöket

Ultraljud används för att påvisa mängden fostervatten. Man mäter den djupaste fickan med fostervatten.

Under besöket

Du ligger på britsen och då är det viktigt att du ligger så bekvämt som möjligt, då själva ingreppet kan ta upp till 30 minuter eller mer. Du blir tvättad på magen och den kläs in i en grön duk. Du får en lokalbedövning i huden innan själva ingreppet. En tunn nål är kopplad till en plastslang som i sin tur är kopplad till en pump som långsamt suger ut fostervattnet.

Efter besöket

Efteråt får du stanna kvar för observation under några timmar för vila och CTG-registrering av fostret. Innan du går hem får du en återbesökstid hos oss.

Vid besvär efteråt, såsom sammandragningar eller annat, är du välkommen att kontakta oss, vardagar dagtid alternativt förlossningen dygnet runt.

Se fler undersökningar och behandlingar