Fostervattentappning

Vid vissa tillstånd hos fostret kan det bildas för mycket fostervatten och då kan det bli aktuellt med att avlasta livmodern genom att tappa ut fostervatten, så kallad fostervattentappning eller amniondränage.

Hur bildas fostervatten?

Fostret är med i omsättningen av fostervatten. Fostrets urin utgör huvudkällan till fostervattenproduktionen och även vätska i fostrets lungor bidrar till fostervattenmängden. Fostret sväljer fostervatten, som sedan tas upp från mag-tarmkanalen i fostrets cirkulation. Njurarna bildar urin som kissas ut i fostervattnet. Även fosterhinnorna är med i produktion och borttransport av fostervatten.

Varför bildas för mycket fostervatten?

Mycket fostervatten kan bero på sjukdom hos mamman, till exempel diabetes. Det kan också bero på någon fostermissbildning, t ex vid problem i mag-tarmkanalen.

Vid neurologiska problem eller problem med skelett och muskler, kan fostret ha en nedsatt förmåga att svälja och då bildas det mer fostervatten. Det kan också bero på blodbrist (anemi) hos fostret eller på någon infektion.

Fostervattentappning i det här fallet kan korrigera obalansen och ses som en behandling. 

Symptom

Som gravid känns det som om magen blir ordentligt utspänd och du kan ha svårt att andas och röra dig. Med hjälp av ultraljud kan man skatta mängden fostervatten. Målet med fostervattentappningen är att minska obehaget hos den blivande mamman och förlänga graviditeten.

Inför besöket

Ultraljud används för att påvisa mängden fostervatten. Man mäter den djupaste fickan med fostervatten.

Under besöket

Du ligger på britsen och då är det viktigt att du ligger så bekvämt som möjligt, då själva ingreppet kan ta upp till 30 minuter eller mer. Du blir tvättad på magen och den kläs in i en grön duk. Du får en lokalbedövning i huden innan själva ingreppet. En tunn nål är kopplad till en plastslang som i sin tur är kopplad till en pump som långsamt suger ut fostervattnet.

Efter besöket

Efteråt får du stanna kvar för observation under några timmar för vila och CTG-registrering av fostret. Innan du går hem får du en återbesökstid hos oss.

Vid besvär efteråt, såsom sammandragningar eller annat, är du välkommen att kontakta oss, vardagar dagtid alternativt förlossningen dygnet runt.

Se fler undersökningar och behandlingar