Blodtransfusion till foster

Blodtransfusion inuti livmodern (intrauterin transfusion) utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos fostret. Centrum för fostermedicin på Karolinska sjukhuset är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern, så kallad fosterterapi.

Blodtransfusion inuti livmodern (intrauterin transfusion)

Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos fostret. Orsaken till anemi hos fostret är oftast immunisering med röda blodkroppar. Anemi kan också orsakas av vissa medfödda infektioner som exempelvis parvovirusinfektion.

Vid transfusioner på foster för man in en tunn nål i fostrets blodkärl under ultraljudsövervakning, och genom denna nål tillför man blod som vid en "vanlig" transfusion.

Verksamheten har ett nära samarbete med Transfusionsmedicin.

Patientinformation IUT

Inför besöket

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar oss för vidare utredning och eventuell behandling.

Du blir kontaktad av vår koordinator.

Kom i god tid. Anmäl dig via självincheckningsautomat på mottagningen eller i Centralkassan vid huvudentrén. Har du reservnummer måste du alltid registrera dig i Centralkassan. 

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Under besöket

Räkna med att alla undersökningar inför eventuell fosterterapi tar tid och att du efter en behandling kan behöva stanna kvar några timmar för observation. Ibland kan du behöva bli inlagd på avdelning.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.

Se fler undersökningar och behandlingar