Diabetes och graviditet

Är du gravid och har diabetes eller graviditetsdiabetes och önskar amma ditt barn?

Om du har diabetes som kräver behandling med insulin och/eller Metformin kommer ditt barn att behöva tillmatning utöver amning efter födseln under en till några dagar. Ditt barn kan ha en ökad insulinproduktion från tiden i din mage, vilket efter födseln kan resultera i ett lågt blodsocker hos barnet.

Även om du har kostbehandlad graviditetsdiabetes kan ditt barn behöva tillmatning utöver amning. Eftersom det finns en ökad risk att ditt barn föds tung för tiden och/eller att ditt barn får lågt blodsocker första dygnet. Alla barn som föds tunga för tiden rekommenderas att tillmatas extra utöver amning. Barn till mammor med alla formera av diabetes under graviditeten får sitt blodsocker kontrollerat första dygnet på BB. Att ge enbart bröstmjölk i stället för tillmatning med mjölkersättning efter amning minskar risken för låga blodsocker hos barn till mammor med kostbehandlad graviditetsdiabetes.

Därför rekommenderas numera gravida med alla former av diabetes att handstimulera från graviditetsvecka 36+0 och frysa bröstmjölken som kommer ut. Den frysta bröstmjölken från graviditeten kan sedan användas som tillmatning efter amning, i stället för mjölkersättning. Forskning* har inte visat någon ökad risk för att förlossningen ska starta för tidigt och heller inte någon ökad risk för barnet.

Rekommendationen är att börja stimulera brösten från graviditetsvecka 36+0, 2 gånger per dag i max 10 min/bröst.

Kvinnor har olika lätt dels att stimulera/mjölka ur brösten och olika lätt att släppa ut mjölken.

Att tänka på:

- att inte vara hårdhänt, det ska inte göra ont, börja med några minuter per gång tills du känner dig mer bekväm och öka sedan till max 10 min.

- att det kan ta tid innan råmjölk kommer, det är små droppar/mängder som kommer i början så misströsta inte, övning ger färdighet!

Mjölken kan du samla upp i medicinkoppar med lock eller 5 - 10 ml sprutor med lock, skriv namn och datum på dem och frys in. När det är dags att åka till förlossningen ta då med din råmjölk i en kylväska med frysklamp så att du kan använda din råmjölk som tillmatning till ditt/ert barn direkt efter födseln. Bröstmjölken har en hållbarhet på max 48 timmar i kylväskan. Kom ihåg att informera barnmorskan på förlossningen om att du har med dig din egen bröstmjölk så kan den ställas i kyl eller frys i stället vid behov.

När barnet är fött rekommenderar vi oavbruten hud-mot-hudkontakt mellan mamma och barn i minst två timmar, bland annat för att barnet skall ges möjlighet att genomgå de 9 instinktiva stadierna i lugn och ro, söka sig till bröstet och börja amma innan tillmatning med din bröstmjölk och/eller mjölkersättning ges vid det första tillfället. Har du lätt att mjölka ur så ge färsk bröstmjölk i första hand och den frysta i andra hand. Det kan hända att det även behöver kompletteras med mjölkersättning beroende på barnets blodsocker.

Om du har frågor, vänd dig till barnmorskorna på Specialistmödravården!

Här kan du läsa texten i ett PDF-dokument.

 

Information är sammanställd av barnmorskorna Maria Turstedt och Kristin Svensson från Förbättringsteam Amningsstöd, Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med, och efter idé av barnmorska Alexandra Goldberg, Södersjukhuset.