Vårdavdelning Lung Allergi Solna

Vi flyttar den 10 november

16 oktober 2019, 14:34


Vårdavdelning Lung Allergi Solna flyttar 10 november till Gävlegatan 55, NB1:03 I samband med flytten byter vi namn till Vårdavdelning Infektion och Lungmedicin

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna

Se karta över området och byggnaden

Besök oss

Akademiska stråket 13, G8:04, SOLNA

Hitta hit

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Inför besöket

Besöksstid på avdelning
Mån - sön kl 13-19

Under besöket

Besöksstid på avdelning
Mån - sön kl 13-19

Efter besöket

Besöksstid på avdelning
Mån - sön kl 13-19

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.