Mottagning Lung allergi Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

Ring oss

08-585 817 20

Besök oss

Logopedvägen 3, C2:89, HUDDINGE

Hitta hit

På lungmottagningen erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter med lungsjukdomar som inte kan utredas och behandlas på vårdcentral. Vi utreder och behandlar patienter med t.ex. •Kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL, •Bronkiektasier •Sarkoidos •Fibros. Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad bedömning och ta ställning till ytterligare utredning, behandling samt vård.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket. Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura. Kom i god tid då det kan vara kö till kassan.Frikort gäller. Medtag giltig legitimation.

Avbokning av besök skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med besöksavgiften. OBS! Ej avbokad tid debiteras även om du har frikort.

Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.Läs igenom din kallelse ordentligt då, Allergimottagningen finns både i Huddinge och Solna.Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under besöket

Besöket på lungmottagningen kan innehålla

Dynamisk spirometri,Mätningar av syremättnad,Blodgas,Bakterieodlingar,Tuberculintest,Förberedelser inför bronkoskopi, NO-mätning, Information och rådgivning

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.