Reuma-, hud- och njurmedicinsk avdelning

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 3, Solna, B9:11, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

XXX, XXX, XXX

alla

XXXXX

Avdelningen har totalt 28 vårdplatser. Här utreds och behandlas patienter med njurmedicinska sjukdomar, dermatologiska-, reumatiska tillstånd där patienten inte bedöms klara av utredning/ behandling i öppenvård. Intaget sker såväl akut som planerat i form av intag från väntelista.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

 • Antingen får du ett kallelsebrev för planerad inläggning per post eller blir kontaktad per telefon.
 • Då det är brist på parkeringsplatser föreslås att du använder kommunala färdmedel eller taxi.
 • Har du rätt till sjukresa – ring avdelningen så kan vi hjälpa dig.
 • Uppge alltid om du har vårdats eller sökt sjukvård/tandvård utomlands under de senaste 6 månaderna, då vi i så fall tar prover för att utesluta multiresistenta bakterier.
 • Då avdelningen inte ansvarar för värdesaker ber vi dig att lämna smycken och större penningsummor hemma.
 • Om du använder hjälpmedel och/ eller gånghjälpmedel, tag gärna med dig dem.

Se film om Fysisk aktivitet och träning

Se film om Vad är RA

Se film om Vad händer i kroppen vid RA

Se film om Läkemedelsbehandling vid RA

Under besöket

 • Alla rum är enkelsalar.
 • Då Karolinska är ett utbildningssjukhus kan du möta studenter från sjuksköterske- och läkarutbildning samt undersköterskeelever i utbildningssyfte.
 • Närstående är välkomna på besökstider mellan kl 13.00 och 19.00. Vi eftersträvar en lugn miljö, tänk därför på att begränsa antalet besök och använd mobiltelefon med försiktighet så att inte medpatienter störs.
 • På grund av allergirisk rekommenderar vi att du undviker att ta med doftande produkter och starkt doftande blommor.

Efter besöket

 • Uppföljning sker i öppenvården, t.ex. husläkare eller annan specialistläkare.
 • Du kommer att få en faktura för vårdtillfället hemskickat till dig, frikort gäller inte. F n är kostnaden 80 kr/dag.