Överviktscentrum Karolinska

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-672 43 00

Telefontider idag

08:00 - 16:30

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Besök oss

Norra Stationsgatan 93, 8 tr, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Överviktscentrum är en medicinsk specialistmottagning och ett kompetenscentrum för hela Stockholms län med uppdrag att erbjuda icke-kirurgisk behandling för grav fetma samt metodutveckling och utbildning.

Hur kommer man till oss?

Vuxna över 25 år

Vi tar emot patienter som är över 25 år och har ett BMI-värde över 45 eller ett BMI-värde över 35 med komplicerande sjukdomar som har behov av en annan kompetens än det som erbjuds inom primärvården. Remiss för kirurgisk behandling ska gå direkt till kirurgisk klinik.

Ungdomar mellan 16-25 år

Vi tar emot ungdomar som har ett BMI-värde över 35 eller ett BMI-värde över 30 med följdsjukdomar. Vi har särskilda resurser för att på bästa sätt förbereda unga vuxna som är mellan18-25 år för kirurgisk behandling i samarbete med kirurgkliniker på andra sjukhus i länet.

För att komma till oss behövs en remiss från en vårdcentral eller annan läkare. Remissen ska innehålla uppgifter om din vikt, längd, vilka mediciner du tar, tidigare behandlingsförsök, övriga sjukdomar samt aktuella blodprover. Väntetiden är max. 3 månader från det att vi fått remissen till ett första besök hos oss.


Behandling av övervikt

Behandlingen är beteendeinriktad och olika komponenter som kan ingå är kunskapsföreläsningar om kost och fysisk aktivitet, samtal i grupp eller enskilt med handledare, läkemedelsbehandling, måltidsersättning samt kostersättning med lågkaloripulver. Tillsammans med vår specialistläkare görs en behandlingsplan upp för dig där det avgörs vilken typ av stöd just du behöver. Målsättningen är att göra långsiktiga livsstilsförändringar som leder till en hälsosam och hållbar viktnedgång. Eftersom vi bedriver en del forskning på enheten kan det hända att du blir tillfrågad om att delta i ett projekt.


Ungdomsmottagning


En del av mottagningen är specialiserad på överviktsbehandling av unga mellan 16 - 25 år. Behandling riktas till ungdomen själv (ej familjebehandling) och olika komponenter som kan ingå är individuella samtal med en egen kontaktperson, gruppbehandling för att hantera stress och hinder för viktreduktion, inspiration och prova på-träning i vårt gym, teori om mat, motion och sjukdomen fetma, läkemedelsbehandling, måltidsersättning eller kostersättning med lågkaloripulver. Med vår specialistläkare görs en behandlingsplan upp för dig där det avgörs vilken typ av stöd just du behöver och vilka komponenter som ska ingå.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Om du har frågor kan det vara bra att skriva ner dem och ta med till besöket
  • Ni bör vara på mottagningen 15 minuter innan bokad tid.
  • Ibland är det svårt att hitta parkeringsplats.

Under besöket

Undvik starka dofter som parfym och rakvatten då många är överkänsliga.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har frågor.