Dialysmottagning Södersjukhuset

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-616 21 60

Besök oss

Sjukhusbacken 14, Hiss S, plan -2

Hitta hit

Diagnoser:

Njursvikt

Dialysmottagningen Södersjukhuset är en av fyra hemodialysmottagningar vi har på Karolinska. Enheten är uppbyggd på två sektioner där de med stort omvårdnadsbehov dialyseras på en sektion och den andra sektionen strävar efter att i så hög grad som möjligt utveckla patienternas egenvårdsförmåga.

Vi kan erbjuda HD (hemodialys) och HDF (hemodiafiltration). Dialysfrekvensen varierar från 2 gånger per vecka upp till 4 gånger per vecka. Vanligast är ännu 3 gånger per vecka men alla dialysenheter inom kliniken erbjuder varannan dags dialys.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Ta med legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgift enligt gällande taxa.

Då många av våra patienter är allergiker är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter inför besöket.

Under besöket

Var aktiv och delaktig i din vård och behandling, lär dig om din sjukdom, dina mediciner och din behandling.
Skriv ner dina frågor och funderingar och bocka av allt eftersom du får svar.
Ta med en lista över alla mediciner du tar – även naturläkemedel och vitaminer.
Ta del av alla resultat från provtagningar och undersökningar.
Följ de ordinationer du får. Fråga om du inte förstår din diagnos och/eller behandling.

Efter besöket

Om du efter ditt besök kommer på att du glömt något eller har andra frågor så kan du alltid kontakta oss.

Polycystisk njursjukdom