ANOVA - Transmedicinsk Mottagning, Norra Stationsgatan 69, 4 tr

Besök oss

Hitta hit

Vid mottagningen utreds könsinkongruens och behandlas könsdysfori hos patienter över 18 år

Könsinkongruens innebär att en persons könsidentitet är en annan än det kön personen ursprungligen registrerats som (födelsekön).

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Könsdysfori kan ofta lindras genom så kallad könsbekräftande behandling. Det innebär att man anpassar kroppen efter könsidentiteten med hjälp av hormonbehandling eller/och annan medicinsk behandling.

Vi tar emot, utreder och behandlar patienter som identifierar sig som man, kvinna, annat eller inget kön. Vi tar också emot patienter som är osäkra på eller vill ha stöd i att utforska sin könsidentitet.

Vi försöker anpassa behandlingen efter individens behov och önskemål och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd för utredning och vård vid könsdysfori.

Den 21 februari 2018 anordnas en informationsföreläsning för intresserade

Könsdysfori: utredning - behandling - uppföljning

Klicka här för mer information om föreläsningen

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

 • För att komma till oss krävs i de flesta fall remiss från en annan vårdgivare, till exempel en läkare, psykolog, sjuksköterska eller kurator vid en vårdcentral, ungdomsmottagning eller psykiatrisk klinik. Samma remissregler gäller för patienter bosatta utanför Stockholms län. Den som är folkbokförd i ett annat landsting och önskar få kostnaden för resan till vår klinik betald behöver i allmänhet en remiss från den psykiatriska kliniken på hemorten, men lokala undantag kan gälla. Annars bekostas inte resan till oss av landstinget utan får betalas av patienten själv. Du som är ickebinär kan göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss).·
 • Vi skickar kallelser och annan information med brev adresserat till ditt juridiska namn och din folkbokföringsadress. Det har att göra med att våra datasystem utgår från personnummer och det namn som är kopplat till det. När du besöker oss första gången tillfrågas du om vilket namn du önskar använda och vilket pronomen. Personer som inte önskar brev till sin folkbokföringsadress kan be den som skickar remissen att lägga in en tillfällig adress i journalsystemet Take Care. Breven kommer då dit. Observera att detta innebär att alla brev från vården kommer att komma dit. De som har svårigheter att hitta en tillfällig adress kan vända sig till transformering.se för hjälp.·
 • Kom i god tid till ditt besök på mottagningen och anmäl dig i receptionen. Ta med legitimation. Mottagningen har en egen reception på plan 4. Du behöver inte anmäla dig i receptionen på gatuplan. Om receptionen på plan 4 är obemannad, sitt ned så ropar vi upp dig.·
 • Besöket kostar 350 kr. Frikort gäller.·
 • Avbokning behöver ske senast 24 timmar innan bokat besök. Annars får du betala för besöket, även om du har frikort. Avbokning görs på telefon: 08-517 732 00. Vi uppskattar om du av- eller ombokar ditt besök så snart du vet att du inte kan komma till oss. På så vis hjälper du oss att korta kötiderna.·Om du avbokar ett besök och vill få en kallelse till en ny tid – säg till i samband med avbokningen.
 • Om du avbokar ditt besök hos oss utan att ange att du vill ha en ny tid kommer vi i regel inte att kalla dig på nytt.·
 • Läs gärna igenom informationen om hur en utredning hos oss går till på vår hemsida så att du vet vad du kan förvänta dig.

Under besöket

 • Vid ditt första besök hos oss kommer du att träffa en psykiater eller psykolog.·
 • Du får berätta vilket namn och pronomen du önskar att vi använder. Vi behöver föra journal i ditt juridiska namn, men i möten som rör dig och din vård använder vi ditt valda namn.·
 • Vi kommer att berätta hur en utredning hos oss går till.·
 • Vi kommer be dig att berätta hur du tänker kring din könsidentitet, varför du har velat komma till oss för en utredning och vad du själv vill uppnå med den. Kanske har du önskemål om vilka behandlingar du vill genomgå för att din kropp ska matcha din det kön du är innerst inne, eller kanske har du inte ännu landat i vad som känns rätt för dig. Utredningen utgår från dina behov och där du befinner dig i din process.·
 • Vi kommer även ställa frågor om din hälsa i stort och om eventuella pågående behandlingar samt beställa journaler från andra relevanta vårdgivare som du är eller har varit i kontakt med tidigare. Det har att göra med att vi anpassar utredningen efter dina behov. Fysiska sjukdomar eller psykiatrisk problematik är ytterst sällan något hinder för utredning eller könsbekräftande behandling.·
 • Vi skriver en remiss för blodprov för att få mer information om din hälsa. Om du självmedicinerar med hormoner får du gärna berätta det för oss. Det går varken snabbare eller långsammare att få hormonbehandling insatt av oss för den som självmedicinerar, men det är bra för oss att känna till.·
 • Du får bestämma om du vill ha din journal spärrad eller sammanhållen journalföring.·
 • Du erbjuds möjlighet att ta hit dina närstående på ett så kallat närståendemöte. Närstående är de som du själv ser som sina närstående, till exempel familj, vänner eller partner. Det är inte ett krav att den familj som du växt upp med involveras i utredningen, men det är önskvärt att det finns någon typ av närstående som kan utgöra ett stöd för dig utanför utredningen. Om du vill ta med dig någon närstående till första besöket hos oss är du självklart välkommen att göra det.·
 • Vid behov bokar vi tolk.

Efter besöket

 • Du är alltid välkommen att ringa till oss om du har frågor efter ditt besök.·
 • Om vi har kommit överens med dig om att inleda en könsidentitetsutredning kommer du att kallas på återbesök. Kallelsen kommer via brev adresserat till ditt juridiska namn. Nästa steg i utredningen är vanligen besök hos kurator eller psykolog.·
 • Om du avbokar ett besök och vill få en kallelse till en ny tid – säg till i samband med avbokningen. Om du avbokar ditt besök hos oss utan att ange att du vill ha en ny tid kallar vi dig inte på nytt.
 • Du behöver inte någon pappersremiss för blodprover som har beställts vid besöket hos oss. Alla remisser för blodprov ligger i datorn och svaren skickas automatiskt till oss om du tar blodprovet vid något av laboratorierna som är kopplade till Karolinska sjukhuset. Dessa laboratorier finner du här