Journalservice ME Åldrande

Vid beställning av journalkopior vänder patienter sig från den 1 maj 2020 direkt till vårdverksamheter på sjukhuset där aktuella journalhandlingar finns. Funktionen hanteras av vårdadministration på ME Åldrande som ett stöd för de olika verksamheterna. Innan du beställer journalhandlingar tänk på att du redan nu kan läsa din journal via nätet på 1177. (Den 9 januari 2018 startade Karolinska med att visa sin journalinformation i Journal via nätet.)

Patienter eller ombud kan beställa journalkopior antingen elektroniskt eller skriftligt inom ME Åldrandes verksamheter. Andra vårdgivare, myndigheter och försäkringsbolag har endast möjlighet att beställa journalkopior via skriftlig begäran och med samtycke från patienten.

Vid skriftlig beställning av journalhandlingar:

 • Ange vem det gäller med namn, personnummer, adress samt telefonnummer.
 • Ange tydligt orsaken till varför du vill få ut journalhandlingar.
 • Ange vilken mottagning/avdelning det gäller.
 • Ange vad du önskar få journalkopia för, hela eller delar av journalen. De kan vara en särskild diagnos, specifik tidsperiod, särskild undersökning eller dylikt.

Information:

 • Patientens samtycke krävs vid utlämnande till tredje part.
 • Inkomna journalbegäran hanteras skyndsamt.
 • Begäran om journalhandlingar diarieförs.
 • Menprövning sker av vårdgivaren innan beslut om utlämnande av journalkopior i enlighet med gällande regelverk (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).
 • Efter att menprövning skett vid respektive verksamhet samordnas utskicket till dig.
 • Avgift för journalkopior enligt gällande regelverk. Läs mer (öppnas i nytt fönster)
 • Journalhandlingarna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen eller till myndighetens adress.Beställning av journalkopior gällande avliden anhörig

I beställningen måste du bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du ska även bifoga kopia på din legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.

Beställning av en anhörigs journalkopior

Fullmakt från den anhörige ska bifogas med beställningen. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Den skriftliga beställningen skickas till:

Journalservice ME Åldrande
Vårdadministration M52/M54
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

 

Vid elektronisk beställning av journalhandlingar:

 • Du som är patient eller ombud, kan beställa journalutdrag från din journal via 1177, under e-tjänsten Beställ Journalkopia.
 • E-tjänsten finns på samtliga mottagningar som tillhör ME Åldrande
 • Du loggar in på 1177 med ditt Mobila BankID och sök upp den mottagning du vill beställa journalhandlingar ifrån.
 • Gå in på e-tjänst Beställ journalkopia och följ anvisningarna.

Du har rätt att genast få dina uppgifter spärrade i din journal. En spärr innebär att bara behörig personal på den kliniken (eller på sjukhuset om spärr endast sätts gentemot andra vårdgivare) kan se dina uppgifter. Vill du spärra din journal eller beställa loggutdrag. Läs mer här 

Sjukhusjurister

Juristerna arbetar med juridisk konsultation och utbildning. I uppdraget ingår att bevaka ny lagstiftning, bistå ledningen och medarbetarna i juridiska frågor och delta i arbetet med framtagande av styrande och stödjande dokument för sjukhusets verksamheter.

Välkommen att kontakta juristerna med juridiska frågor kring hälso- och sjukvård, patientsäkerhet och informationssäkerhet. Läs mer här

 

Journalbeställning med fullmakt.pdf

Journalbeställning.pdf