Vasektomi - kontrollprov, fullständig

Efter steriliseringsoperation av mannen (vasektomi) är det viktigt att kontrollera att operationen har haft avsedd effekt. Ibland är operationen svår att genomföra och det kan finnas flera strukturer som liknar sädesledare och orsaka att den riktiga sädesledaren missas. Det finns beskrivet i den vetenskapliga litteraturen att kronisk inflammation i operationsområdet i enstaka fall lett till att ny passage har bildats.

Upp till 100 miljoner spermier bildas i testiklarna varje dygn. De lagras i bitestiklarna i avvaktan på sädesuttömning. Spermierna transporteras då genom sädesledarna till urinröret där de blandas med prostatasekret och slungas ut. Därefter töms sädesblåsornas sekret.

Sädesvätskan kommer huvudsakligen från säd­es­blåsor (2/3) och prostata (1/3) och lite sekret från bitestiklar. Spermierna utgör normalt några tiotusendelar av den totala mängden sperma. När sädesledarna klipps av bryts förbindelsen mellan bitestiklar och urinrör. En lyckad operation inne­bär därför att provet inte innehåller spermier och låga värden för bitestikelämnet alfa-glukosidas. Laboratoriet kontrollerar att spermaprovet är representativt genom att mäta normal förekomst av sekret från prostata.

Slutresultatet ger 99,9 % säkerhet när även biokemiska analyser görs

Avsaknad av rörliga spermier och låga värden för alfa-glukosidas talar för att operationen haft av­sett resultat. Det är vanligt att proverna innehåller ett fåtal och orörliga sädesceller. Naturen kan i­bland uppvisa en stor läkningsförmåga. Det kan då inträffa att en steriliserad man kan bidraga till graviditet trots att laboratoriet inte finner några spermier vid analys. Risk för graviditet finns även om laboratoriet inte har funnit några spermier. Risken är mycket låg, en på tusen.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Den vanliga rutinen är att mannen lämnar ett ejakulat (spermaprov) tidigast 3 månader efter operationen. Det är väsentligt att mannen under perioden efter operationen har minst en, helst fler, sädesuttömningar i veckan.

Före provtagningen har du ett uppehåll med sädesuttömning under 2-5 dygn (minst 2 dagars och högst 5 dagars "abstinens"). För säkrast resultat bör provet tas fram med masturbation i provrum vid laboratoriet. För att undersöka om ejakulatet innehåller rörliga spermier är det viktigt att provet undersöks snarast efter ejakulationen (helst 30 minuter efter uppsamling) och utan att provet blivit avkylt vid t.ex. transport. Det är väsentligt att hela ejakulatet samlas upp.

Vanliga kondomer och glidmedel innehåller nästan alltid spermiedödande medel. Undvik därför sådana produkter för att minska risken för att förekomst av rörliga spermier döljs av spermiedödande medel.

Du måste boka tid för att lämna ejakulat för undersökning. Skriftlig information ska du ha fått av opererande läkare eller i meddelande i Alltid Öppet från oss. Du kan boka tid på 1177.se (mina vårdkontakter). Mer information finns på ANOVAs hemsida.

Under undersökning eller behandling

ANOVA finns på Norra Stationsgatan 69, 4 tr. Anmäl dig i ANOVAs reception om den är bemannad, gå annars direkt till laboratoriet (korridoren till höger innanför ANOVAs entré.

Du får en burk för att samla upp ejakulatet när du kommer till laboratoriet. Har du inte fått vårt informationsblad med några frågor, från opererande läkare eller i brev från ANOVA får du det vid ditt besök.

Om du har fått remiss för mer omfattande utredning får du träffa en läkare innan du lämnar provet. I andra fall får du provburk och information direkt från laboratoriet.

Du kan därefter i lugn och ro samla upp ejakulatet i våra avskilda, ljudisolerade rum och sedan lämna in frågeformulär och prov till laboratoriet.

Efter undersökning eller behandling

Svar på undersökningen är vanligen klar inom 3 veckor. Du får meddelande från ANOVA (Alltid Öppet) och vi meddelar även resultatet till opererande läkare. Skulle undersökningen behöva upprepas meddelar vi dig direkt om orsaken.