Vårdavdelning Hjärta och kärl HIA F11:75 F11:77 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, C12:75-77, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Kärlkramp , Hjärtinfarkt , Bröstsmärta

På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas du som har akuta hjärtsjukdomar.
Flertalet av våra patienter kommer hit via akutmottagningarna, men även via ambulans eller från andra avdelningar. Vi har även en avdelning för dig som ska genomgå planerad utredning eller behandling.

Tillstånd som kräver intensivvård kan förutom hjärtinfarkt också vara instabil kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och andra akuta tillstånd.
Vården bedrivs med tillgång till avancerad teknisk utrustning, specialutbildad personal och i enlighet med nationella riktlinjer.

Vården följs upp via nationella kvalitetsregister (Riks-HIA, SEPHIA).

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen undvik starkt doftande parfymer och blommor vid besök då vi har både patienter och personal som är allergiska.

Du är välkommen att höra av dig till vår avdelning vid frågor.

Under besöket

Tänka på att mobiltelefoner ska vara avstängda på avdelningen.

Efter besöket

Vid utskrivningen får du ett utskrivningssamtal med läkare.