Pacemaker mottagning Huddinge

Besök oss

Hitta hit

Pacemakermottagningen sköter kontroll av pacemaker, ICD, CRT samt loop-recorder. Kontrollen görs vid läkarbesök eller sjuksköterskebesök.

Pacemakern programmeras efter den enskilde patientens behov. Med speciell utrustning kommunicerar man med pacemakerdosan och kan justera och ändra på inställningar på ett enkelt sätt. Första inställningen sker i samband med operationen.

Uppföljning Pacemakern kontrolleras med jämna mellanrum på pacemakermottagningen. Första kontrollen sker efter 6-8 veckor efter operationen.

Vid rutinkontrollerna kontrolleras pacemakerns funktion och inställning samt optimerar inställningen. Vi undersöker även hur patienten tycker den fungerar i vardagslivet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Viktig att du läser igenom din kallelse ordentligt då Hjärtmottagningen finns både i Huddinge och Solna.
  • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
  • Tag med dig legitimation och kallelse för att visa upp när du anmäler dig i kassan på entréplanet.
  • Tacksam för jämna pengar, vi accepterar de vanligaste betalkorten.
  • Frikort/Högkostnadskort gäller
  • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
  • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under besöket

  • Bär gärna kläder som är enkla att ta av så underlättar du för dig själv

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med pacemakersjuksköterskan överens om vidare planering
Den eventuella behandling som utprovas av oss, följs regelmässigt upp härifrån under en tid.