Vårdavdelning Hjärta och Kärl C14 Solna

Vi flyttar 28 oktober 2018

16 maj 2018, 15:57

Kärlkirurgiska avdelningen C14 Solna flyttar den 28 oktober 2018 till Nya Karolinska Solna, Eugeniavägen 23, hiss C, plan 11, med internadress C11:27.

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 757 75

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, C14, hiss C2 till plan 4. , STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Claudicatio, Aneurysm, Carotis

Kärlkirurgiska vårdavdelningen C14 är en specialistavdelning där åtgärder utförs i framförallt artärer med operation eller ballongvidgning.

 

De patienter som vårdas på Kärlkirurgiska vårdavdelningen C14 kan ha aneurysm - en utbuktning eller försvagning av de stora kärlen, claudicatio (fönstertittarsjukan) som är en vanlig sjukdom med förträngning i benen eller carotisstenos (förträngning på halspulsådern) som kan ge strokesymtom. Ballongvidgning av kärl är en åtgärd för att hjälpa blodet att komma förbi ett hinder i kärlet. Det är en dagkirurgisk behandling och som patient kan du oftast åka hem senare under dagen.

Beroende på vilken operation som görs blir vistelsen olika lång, mellan 2-7 dagar är vanligt. Avdelningen har öppet dygnet runt hela veckan och tar också emot akuta fall och ibland måste då en omprioritering ske och det kan hända att det blir förskjutningar i planeringen.

Vårdavdelningen har 16 platser samt dagkirurgi.

Avdelningen har besökstid mellan 14-19 vilket är viktigt att respektera för att bland annat minimera infektioner, då omvårdnad av patienter och omläggning av sår sker på tider utöver.

Vårdpersonalen består av sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar i team med läkare. Det finns sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator att tillgå.

 

Läs mer om vår verksamhet

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

De flesta patienter kommer via Mottagning Hjärta och Kärl i Solna, där du har träffat en kärlkirurg och sedan fått en tid för åtgärd hos oss. En del patienter kommer till oss via akutklinikerna i Stockholm eller Visby.

Det är alltid bra att lämna värdesaker hemma på grund av stöldrisk. De kan också tappas bort lätt då man som patient ibland får åka på olika undersökningar. Värdesaker som inte är inlåsta kan avdelningen inte ta ansvar för.

Under besöket

På avdelningen träffar du en sjuksköterska som informerar dig om aktuell åtgärd samt tar uppgifter om dig som kan underlätta vården.

På avdelningen kan du använda mobiltelefon. Tänk på att det inte ska störa dina medpatienter. Det finns gratis Wi-Fi som du kan använda och om du vill lyssna på radio kan du göra det med hörlurar.

För vidare information om olika sjukdomar, var god se under respektive diagnos.

Efter besöket

Efter operationen kan rehabilitering erbjudas, dock inte efter ballongvidgning. Det betyder att du kan vistas på rehabiliteringsavdelning upp till 10 dagar om det anses nödvändigt.

Vid utskrivning har du som patient rätt till utskrivningssamtal med läkare, du kan ställa frågor och få information om du har fått nya mediciner.

Om det skulle uppkomma några frågor när du har kommit hem efter din vårdtid, kan du ta kontakt med Mottagning Hjärta och Kärl eller vårdavdelningen.