Sjukdomar i aorta - stora kroppspulsådern

Aorta, stora kroppspulsådern, går från hjärtat via en båge i höjd med halsgropen och vidare längs ryggraden ända ned till bäckenet där den delar sig. De vanligaste sjukdomarna i aorta är aneurysm och dissektion. Med aneurysm menas en lokaliserad ökning av kärlets diameter och med dissektion menas en skada i kärlets innersta vägglager som leder till att själva kärlväggen splittras upp. Incidensen (antalet nyinsjuknanden) av sjukdomar i aorta är ca 10-15/100.000/år, vilket gör dem vanligare än tex cancer i bukspottkörteln och leukemi. 

Aneurysm är sällan symptomgivande och upptäcks ofta vid ultraljuds-eller 
röntgenundersökningar gjorda av andra skäl. Dissektion däremot brukar uppstå akut och ge kraftiga smärtor i bröst och/rygg. Tillståndet kan vara svårt att skilja från tex en akut hjärtinfarkt. Grundprincipen för behandling av aneurysm och dissektion är densamma, nämligen att ta bort den sjuka delen av kroppspulsådern och ersätta med en kärlprotes, ett rör i syntetiskt textilmaterial. I allmänhet brukar aneurysm opereras då de mäter minst 5.5 cm i diameter, eftersom risken att aneurysmet brister ökar om det tillväxer ytterligare. Brusten kroppspulsåder är ett synnerligen allvarligt tillstånd med hög dödlighet.

Dissektioner opereras akut i de fall de drabbar den första, hjärtnära delen av aorta, men behandlas oftast medicinskt (blodtryckssänkning, smärtlindring) då de drabbar den nedåtstigande delen av aorta eftersom bristningsbenägenheten där tycks vara mindre. En individuell bedömning görs alltid från fall till fall. På senare tid har möjligheten att behandla aneurysm och dissektioner i nedåtstigande delen av aorta endovaskulärt ökat. Det innebär att kärlprotesen, trädd på en ståltrådshylsa (sk stentgraft), kan föras upp i aorta från kärlets insida via en kateter i ljumsken. Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att denna behandlingsmetod skall vara användbar.

En operation av aneurysm eller dissektion i den hjärtnära, uppåtstigande, delen av aorta liknar en hjärtoperation på flera sätt. Operationen sker framifrån och bröstbenet delas. Hjärt-lungmaskin används under operationen. Involverar sjukdomen aortabågen, den del där aorta avger blodkärlen till armarna och hjärnan, används oftast djup hypotermi - kroppen kyls ned till 15-20 grader för att cirkulationen ska kunna stängas av helt under en del av ingreppet. 

Operationer på nedåtstigande delen av aorta görs från bröstkorgens vänstra sida. Ibland måste snittet förlängas ända ned till buken om aneurysmet är thoracoabdominellt = (i både bröst och buk). Även vid dessa operationer används en form av hjärt-lungmaskin. För att skapa bästa möjliga blodförsörjning av ryggmärgen läggs en slang in mellan ryggkotorna där den vätska som omger ryggmärgen kan tappas ut. Kärlgrenar till bukorganen och njurarna sys in till kärlprotesen under denna omfattande operation.

Patienter med sjukdomar i kroppspulsådern följs ofta vid Thoraxkirurgin aneurysmdispensär både före och efter eventuell operation. Det innebär regelbundna kontroller med främst datortomografi och regelbunden läkarkontakt, som ibland spänner över många år. Inte mycket är känt om orsaken till aneurysm och dissektion, men tillstånden är vanligare hos patienter med högt blodtryck, vid ovanliga bindvävssjukdomar som Marfans syndrom och hos de 1-2% av befolkningen som har s.k. bikuspid aortaklaff - dessa patienter föreslås ofta operation även vid mindre storlek av aneurysmet för att minimera risken för bristning.